O nás

Vážení zákazníci,

vítáme vás na internetových stránkách naší firmy, která nabízí elektroinstalační práce.

Inženýring energetických staveb. Výroba, opravy, montáž a revize elektrických zařízení bez omezení napětí v prostředí s nebezpečím výbuchu.

Provádíme veškeré elektroinstalace a elektroinstalační práce, od dodávky materiálu, od studie zpracování projektů, montáže,  uvedení do provozu a revize.

Nabízíme:

 • energetické poradenství a autorizované energetické audity včetně technických průkazů dle zákona 458/2000 Sb., studie proveditelnosti (Feasibility Study)
  Společnost JiTA ENERGO je specialistou na poskytování energetického poradenství, energetické audity včetně technických průkazů dle zákona 458/2000 Sb., studie proveditelnosti (Feasibility Study), které jsou nedílnou součástí rozhodování managementu klienta v otázkách koncepce energetiky. Tyto audity a studie jsou nejen popsáním současného stavu energetiky klienta, ale svým obsahem mu ukazují cestu, jak ekonomičtěji nakládat s energiemi.
 • řízení projektů, inženýring energetických staveb a provozních souborů
  Společnost JiTA ENERGO je specialistou řízení projektů, inženýring energetických staveb a provozních souborů na základě mnohaleté spolupráce s developery bytové a nebytové sféry na jedné straně a s klienty ze sféry průmyslu i municipality na straně druhé. Komplexním servisem zajišťuje společnost JiTA ENERGO svým klientům vypracování projektů či jejich posouzení, zajištění či dozorování inženýringu energetických staveb, a to od fáze přípravy územního rozhodnutí, stavebního povolení až po zajištění kolaudací staveb.
 • finanční a kapitálové služby energetických systémů a celků
  Společnost JiTA ENERGO nabízí zajištění finančních a kapitálových služeb pro velké energetické stavby a komplexy klientů formou investice ze strany společnosti JiTA ENERGO tak, aby mohli vlastní investice směřovat do svého „Core Bussines“.
 • výkon komplexní energetické služby (Energy Facility Management)
  Společnost JiTA ENERGO je skutečným expertem v poskytování „Tailor made“ komplexní energetické služby Energy Facility Management klientům, tak aby měli jistotu, že jejich energetické systémy a celky jsou spravovány, řízeny a monitorovány ve smyslu maximálně efektivních a ekonomických nákladů.
 • výstavba a realizace energetických staveb a provozních souborů
  Společnost JiTA ENERGO se na základě dlouholetých zkušeností zabývá skutečnou výstavbou a realizací energetických staveb a provozních souborů klientů, tak aby zaručila klientovi maximální úroveň profesionality, technickou úroveň a ekonomiku a bezpečnost dodaných staveb.
 • servisní a havarijní služba pro energetické stavby, areály a soustavy
  Společnost JiTA ENERGO disponuje flotilou servisních a havarijních vozů, jejichž týmy jsou nonstop připraveny poskytnout energetickým systémům a celkům klientů okamžitou nutnou podporu.