Znalecké posudky

Společnost JiTa-energo zajišťuje zpracování znaleckých posudků v různých oborech znaleckých činností a to jak vlastními, tak spolupracujícími znalci a znaleckými ústavy.

 

Spolupracující znalecké ústavy:

  •  ČVUT v Praze
  •  VUT v Brně
  •  VŠB v Ostravě

 

Spolupracující znalci:

Prof. Ing. Josef Tlustý, CSc

Prof. Ing. Karel Sokanský, CSc

Doc. Ing. Vladimír Šefrna, CSc, MBA

Do. Ing. František Čermák, CSc

Ing. Jiří Kutáč

 

Vlastní znalec:

Ing. Jiří Táborský